Profil

Close
Info
Sara
Podsečki

Sara Podsečki (Sarah) je jednostavna srednjoškolka koja se nada da će jednog dana biti uspješna
logopedica i pomagati ljudima, posebice djeci. Voli pozitivu, sunčane i tople dane, odmore
usred obaveza, ljenčarenje, slobodu, indie glazbu i Kraševe Jaffa kekse. Obožava pse,
posebno svoju simpatičnu mješanku Mišku, a simpa su joj i kornjače. Često putuje u
inozemstvo i fotografira, a dane krati učenjem i istraživanjem astrologije. Uz pisanje za
Šminkericu, vodi i svoj blog.

Online
Korisnički podaci
Media Gallery for Sarah